Hôm nay kết 3 con 22,66,88. Làm 3 con lô ít cũng ăn 2..